Tiểu cảnh giả thủy sinh hiện đại

Đánh giá
Còn hàng

Tổng quan

Thành phần tiểu cảnh giả thủy sinh:

  • Sỏi/ cát trải nền.
  • Đá, lũa dựng bố cục.
  • Bonsai tán nhựa.
  • Các loại cây nhựa giả thủy sinh.
  • Rộng 17-25 (cm): 700.000Đ/1m dài
  • Rộng 30-40 (cm): 1.100.000Đ/1m dài
  • Rộng 45-55 (cm): 1.500.000Đ/1m dài
  • Rộng 60-70 (cm): 2.000.000Đ/1m dài
  • Rộng 80-100 (cm): 2.500.000Đ/1m dài

700,000