Tiểu cảnh lũa đá Biotop mới lạ

Đánh giá
Còn hàng

Tổng quan

Thành phần tiểu cảnh lũa đá Biotop

  • Thành phần chính: đá, lũa, nền cát hoặc sỏi.
  • Màu nước ngả vàng (Màu nước trà) đặc trưng.
  • Rộng 17-25: 700.000Đ/1m dài
  • Rộng 30-40: 1.500.000Đ/1m dài
  • Rộng 45-55: 2.000.000Đ/1m dài
  • Rộng 60-70: 2.500.000/1m dài
  • Rộng 80-100: 4.000.000Đ/1m dài

700,000