Tiểu cảnh thủy sinh cắt cắm đẹp

Đánh giá
Còn hàng

Tổng quan

Thành phần tiểu cảnh thủy sinh:

  • Phân nền: Cung cấp dưỡng chất cho cây thủy sinh/ rêu phát triển.
  • Cây thủy sinh, Đá/ Lũa, cát sỏi trãi nền: Tạo cảnh quan hoàn thiện.
  • Rộng 17-25 (cm): 1.500.000Đ/1m dài
  • Rộng 30-40 (cm): 2.000.000Đ/1m dài
  • Rộng 45-55 (cm): 2.500.000Đ/1m dài
  • Rộng 60-70 (cm): 3.000.000Đ/1m dài
  • Rộng 80-100 (cm): 5.000.000Đ/1m dài

1,500,000